INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0038

samolot (airplane)

BOEING, 737-800

Gran Canaria (GCLP) / Hiszpania

2023-06-18

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 737-800
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ENL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Gran Canaria (GCLP) / Hiszpania
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-06-18
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
10:55
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
EnterAir
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Nieprawidłowość w obliczeniu osiągów do startu, nie uwzględniająca masy bagażu i pasażerów (PAYLOAD – 16.5t). Na podstawie błędnych danych wprowadzonych do komputera pokładowego zostały wyliczone parametry mocy silnika do startu. W trakcie rotacji podczas startu pilot odnotował niewłaściwe zachowanie samolotu i odczekał, aż samolot oderwie się od drogi startowej. Załoga po starcie skorygowała dane i na tej podstawie została zwiększona moc silników oraz prędkość wznoszenia. Dalsza część lotu przebiegła bez zakłóceń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-