POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0045

samolot (airplane) / szybowiec (glider) / szybowiec (glider)

TECNAM, P-2006T / Schleicher, ASH 26 E / PZL SZD-55-1

La Chaux-de-Fonds (LSGC), Szwajcaria

2023-05-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / szybowiec (glider) / szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2006T / Schleicher, ASH 26 E / PZL SZD-55-1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
HB-LBU / HB-2283 / HB-3118
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
La Chaux-de-Fonds (LSGC), Szwajcaria
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
TAS Flyers/Private/Private
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Szwajcarii
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zbliżenie w locie między samolotem (IFR), a dwoma szybowcami (VFR) w przestrzeni powietrznej E.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-