POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0048

samolot (airplane)

Tecnam P2006T

Piotrków Trybunalski (EPPT)

2023-07-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P2006T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LFG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:54
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
LOT Flight Academy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 21 lipca 2023 roku, na lotnisku EPPT wykonywano lot egzaminacyjny LKE do uprawnień ME z wykorzystaniem samolotu Tecnam P2006T o znakach rejestracyjnych SP-LFG należącego do ATO LOT Flight Academy. Do incydentu doszło w trakcie lotu po kręgu z zamiarem lądowania w konfiguracji gładkiej (klapy „0”). Przed przyziemieniem, załoga samolotu nie wypuściła podwozia a karta kontrolna została wykonana nieskutecznie co skutkowało lądowaniem bez podwozia. Po zatrzymaniu samolotu piloci opuścili statek powietrzny o własnych siłach nie odnosząc obrażeń. Uszkodzeniu uległa rama oraz dolne poszycie kadłuba samolotu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution