POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0048

samolot (airplane)

TECNAM, P2006T

Piotrków Trybunalski (EPPT)

2023-07-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P2006T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LFG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:54
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
LOT Flight Academy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie wykonywania manewru T&G w locie szkolnym samolot przyziemił bez wypuszczonego podwozia. Załoga samolotu bez obrażeń. Uszkodzeniu uległo dolne poszycie samolotu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-