WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0050

samolot (airplane)

PZL-MIELEC, M-18 Dromader

Trunkowo / Stara Zagora (Bułgaria)

2023-07-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-MIELEC, M-18 Dromader
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
LZ-KEC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Trunkowo / Stara Zagora (Bułgaria)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
06:10
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Kentavar - Elizar Atanasov - Rousse
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
AIB/SIA Bułgarii
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Utrata kontroli nad samolotem na małej wysokości i zderzenie z ziemią w trakcie prac agrolotniczych. Pilot poniósł śmierć na miejscu. Samolot uległ zniszczeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-