INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0052

samolot (airplane)

Embraer - ERJ190-100

FIR EPWW

2023-07-20

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Embraer - ERJ190-100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LND
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
FIR EPWW
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-20
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:18
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PLL LOT
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wykonanie zakrętu przez załogę SP podczas omijania chmur burzowych bez uzyskania zgody ATC.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-