WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0054

balon (balloon)

Ballonbau Wörner GmbH

Crandall, Texas (USA)

2023-10-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
balon (balloon)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Ballonbau Wörner GmbH
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-OGBL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Crandall, Texas (USA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-10-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
19:21
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja USA (NTSB)
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie balonu z przewodami linii energetycznej podczas lądowania. Eksplozja balonu z wodorem i pożar.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-