WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0055

wiatrakowiec (gyro)

JK-3 Juan

Lądowisko Borki

2023-08-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
wiatrakowiec (gyro)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
JK-3 Juan
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ZNAN
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Borki
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-08-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:55
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Pilot wykonywał lot demonstracyjny z lądowaniem autorotacyjnym i dobiegiem bez pracującego silnika. Przed lądowaniem pilot utracił wysokość i wykonał manewr przyziemienia z odbiciem, utratą kierunku w końcowej fazie dobiegu i w konsekwencji wystąpiło przewrócenia wiatrakowca. Pilot nie doznał żadnych obrażeń. Konstrukcja wiatrakowca uległa znacznemu uszkodzeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-