INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0057

samolot (airplane)

BOEING, 737-8-8

Amsterdam Schiphol (EHAM)

2023-08-18

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 737-8-8
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LVK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Amsterdam Schiphol (EHAM)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-08-18
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:14
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PLL LOT
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie lotu na poziomie przelotowym, załoga samolotu stwierdziła nieprawidłowe wskazania wysokości i prędkości po stronie drugiego pilota i zgłosiła komunikat „May Day”. Następnie po analizie sytuacji i wykonaniu procedur operacyjnych, na podstawie prawidłowych wskazań prędkościomierza i wysokościomierza po stronie CPT, załoga odwołała komunikat i kontynuowała lot. Lot zakończony bezpiecznym lądowaniem na lotnisku docelowym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-