POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0058

szybowiec (glider)

SZD-50-3 Puchacz

Jelenia Góra (EPJG)

2023-08-20

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3 Puchacz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3155
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Jelenia Góra (EPJG)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-08-20
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
08:42
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Jeleniogórski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 20 sierpnia 2023 r. na lotnisku EPJG odbywały się loty za wyciągarką w ramach podstawowego szkolenia szybowcowego. Na polu wzlotów wyłożone zostały znaki startowe: litera „T” oraz dolny i górny ogranicznik pola wzlotów. Instruktor wraz z uczniem mieli rozpocząć loty według Programu Szkolenia Szybowcowego zadanie SPL/I-4 (sytuacje awaryjne). Przebieg pierwszego planowanego lotu, w trakcie którego planowano ćwiczyć symulację przerwanego ciągu na wysokości poniżej 50 metrów, został wcześniej omówiony ze szkolonym oraz z operatorem wyciągarki. Start szybowca Puchacz nastąpił o godzinie 8:42. Rozbieg i oderwanie przebiegały normalnie, po czym szybowiec przeszedł do fazy łagodnego wznoszenia. Na wysokości około 20 m AGL instruktor wyczepił linę wyciągarkową w trakcie ciągu. Sterując wspólnie z uczniem, zbyt gwałtownie przeszli do lotu ślizgowego. Tuż po wyczepieniu liny operator wyciągarki przerwał ciąg i rozpoczął hamowanie bębna z liną, aż do jego całkowitego zatrzymania. Jednocześnie operator zauważył, że szybowiec dogonił linę i zaczepił o nią swoim lewym skrzydłem. Instruktor również zorientował się w sytuacji i kontynuował proces lądowania na wprost. Wszystkie fazy lądowania przebiegły normalnie. Po lądowaniu załoga opuściła kabinę szybowca i stwierdziła, że lina wyciągarkowa pozostała na skrzydle. Stwierdzono niewielkie uszkodzenia krawędzi natarcia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution