POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0058

szybowiec (glider)

SZD-50-3 Puchacz

Jelenia Góra (EPJG)

2023-08-20

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3 Puchacz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3155
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Jelenia Góra (EPJG)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-08-20
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
08:42
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Jeleniogórski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lot szkolny z instruktorem podczas ćwiczenia sytuacji awaryjnych - przerwanie ciągu na małej wysokości. Po starcie na około 20-30 metrach wysokości instruktor wyczepił linę holowniczą i szybowiec przeszedł do lotu ślizgowego. Podczas zniżania zahaczył lewym skrzydłem o końcówkę liny, która następnie owinęła się wokół skrzydła i spowodowała uszkodzenia pokrycia lewego skrzydła oraz lewego statecznika wraz ze sterem wysokości. Uczeń-pilot oraz instruktor nie odnieśli obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-