POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0059

samolot (airplane)

Airbus A320-CEO

Kota Kinabalu (WBKK)

2023-03-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Airbus A320-CEO
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
RP-C4106
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kota Kinabalu (WBKK)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-03-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
21:18
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Cebu Pacific Air
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Filipin
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Awaria silnika samolotu w locie. Decyzja załogi o lądowaniu awaryjny na lotnisku zapasowym. Lądowanie bezpieczne bez następstw. Pasażerowie bez obrażeń, a samolot bez uszkodzeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-