WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0060

samolot (airplane)

AERO, AT-3 R100

Tököl (LHTL) / Węgry

2023-08-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AERO, AT-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
HA-NAD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Tököl (LHTL) / Węgry
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-08-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
12:15
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Węgier
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie samolotu z pasem startowym w początkowej fazie startu z dwiema osobami na pokładzie. Załoga nie odniosła obrażeń. W samolocie znacznie uszkodzone zostało podwozie, śmigło i skrzydła.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-