WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0062

samolot (airplane)

PZL-OKĘCIE, PZL-101 Gawron

Paluknys (EYVP) / Litwa

2023-08-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-OKĘCIE, PZL-101 Gawron
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
LY-BAU
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Paluknys (EYVP) / Litwa
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-08-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
10:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Vilnius Aeroclub
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Litwy
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po lądowaniu pilot nie był w stanie zatrzymać samolotu który przewrócił się/skapotował. Pilot doznał lekkich obrażeń. Samolot uległ znacznemu uszkodzeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-