POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0063

samolot (airplane)

AERO, AT-3 R100

Sobienie Szlacheckie (EPSJ)

2023-09-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AERO, AT-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SFA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Sobienie Szlacheckie (EPSJ)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-09-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:16
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Space Flight Academy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 3 września 2023 r. około godziny 16:35, pilot-instruktor rozpoczął wraz z uczeniem przygotowanie do lotów szkolnych na lądowisku Sobienie Szlacheckie (EPSJ). Uczeń pod nadzorem instruktora, wykonał przegląd przedlotowy, sprawdził dokumentację techniczną samolotu oraz ważność wymaganych dokumentów, w następnej kolejności sporządził arkusz masy i wyważenia samolotu oraz wypełnił PDT2. Wyważenie samolotu mieściło się w zakresie przewidzianym przez IUwL. Po zajęciu miejsc w kabinie, załoga uruchomiła silnik i wykonała jego próbę, po czym przeprowadziła krótką odprawę przed startem. Po zakończeniu tych czynności, załoga zajęła drogę startową na kierunku 27, a następnie po skonfigurowaniu samolotu do startu, wykonała start z zamiarem wykonania prawych kręgów nad lądowiskiem. Podczas siódmego kręgu, pilotem lecącym był uczeń. Według oświadczenia instruktora, uczeń wykonał podejście do lądowania z klapami wypuszczonymi na kąt 40°, utrzymując prędkość podejścia w przedziale 60-65 kt. W końcowej fazie lądowania uczeń za późno, zbyt nisko, wyrównał samolot. Po pierwszym przyziemieniu na główne podwozie, nastąpiło odbicie samolotu na niewielką wysokość, po którym uczeń oddał gwałtownie drążek sterowy od siebie. W następstwie, drugie przyziemienie, zostało wykonane na przednie podwozie, podczas którego doszło do złamania goleni oraz kontaktu śmigła z nawierzchnią drogi startowej. Silnik przestał pracować, a samolot po kilkunastu metrach zakończył dobieg (18:16), opierając się nosową, dolną częścią kadłuba na drodze startowej. Załoga nie odniosła obrażeń i po wykonaniu wymaganych czynności opuściła samolot o własnych siłach. Po zdarzeniu samolot został usunięty z drogi startowej i przetransportowany na płaszczyznę przed hangarem. W wyniku zdarzenia samolot został poważnie uszkodzony. Uszkodzeniu uległy: śmigło, tłumik, dolna maska silnika oraz goleń podwozia przedniego.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution