POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0064

samolot (airplane) / samolot (airplane)

SOCATA, TB-9 Tampico / TECNAM, P-2008JC

Piotrków Trybunalski (EPPT)

2023-09-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SOCATA, TB-9 Tampico / TECNAM, P-2008JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-TUG / SP-LFI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-09-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:11
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Politechnika Rzeszowska / Lot Flight Academy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podejście do lądowanie z kierunkiem przeciwnym bez zgody kierującego lotami w locie szkolnym i zbliżenie z innym samolotem startującym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution