INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0073

śmigłowiec (helicopter)

EUROCOPTER, EC-135/P3

strefa TRA4F

2023-09-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EUROCOPTER, EC-135/P3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-HXY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
strefa TRA4F
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-09-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Masa Statku Powietrznego
MTOW
-
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Naruszenie przestrzeni powietrznej.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-