INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0074

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Cessna 152 / Tecnam P2006T

Depułtycze Królewskie (EPCD)

2023-09-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 152 / Tecnam P2006T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GRM / SP-CLE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Depułtycze Królewskie (EPCD)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-09-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:10
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych (PANS) w Chełmie
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podejście do lądowania z niewłaściwą kolejnością bez obserwacji drugiego statku powietrznego.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution