WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0075

szybowiec (glider)

Schleicher ASW 24

Dunstable / United Kingdom

2023-08-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Schleicher ASW 24
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
G-CHBB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Dunstable / United Kingdom
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-08-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
10:33
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
London Gliding Club
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja UK
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Szybowiec podczas startu rozbił się na terenie lotniska. Pilot poniósł śmierć. Szybowiec zniszczony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-