POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0079

samolot (airplane)

Tecnam P2006T

Depułtycze Królewskie (EPCD)

2023-11-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P2006T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-CLE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Depułtycze Królewskie (EPCD)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-11-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:40
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PANS w Chełmie
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 13 listopada 2023 r, na lotnisku EPCD, załoga samolotu w składzie instruktor oraz pilot student wykonywała loty szkolne, ćwicząc sytuacje awaryjne w ramach szkolenia do uzyskania uprawnienia MEP(L) z wykorzystaniem samolotu dwusilnikowego Tecnam P2006T o znakach rozpoznawczych SP-CLE. W trakcie drugiego lotu po kręgu, załoga wykonywała lot na zdławionym jednym silniku z zamiarem lądowania w konfiguracji gładkiej, z klapami ustawionymi w pozycji „0”. Przed przyziemieniem, załoga nie wypuściła podwozia. Kiedy samolot był w fazie wyrównania nisko nad pasem, kierujący lotami na lotnisku, przekazał przez radio załodze informację o braku wypuszczonego podwozia. Informacja ta została przekazana zbyt późno. W rezultacie samolot przyziemił bez podwozia, a następnie ślizgał się po drodze startowej przez ponad 200 metrów, po czym zatrzymał się. Następnie, załoga opuściła statek powietrzny o własnych siłach, nie odnosząc obrażeń. W wyniku zdarzenia, uszkodzeniu uległo dolne poszycie kadłuba oraz anteny oprzyrządowania samolotu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution