POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0079

samolot (airplane)

TECNAM, P2006T

Depułtycze Królewskie (EPCD)

2023-11-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P2006T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-CLE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Depułtycze Królewskie (EPCD)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-11-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:40
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PANS w Chełmie
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie drugiego podejścia do lądowania na kierunku na zdławionym jednym silniku doszło do przyziemienia bez wypuszczonego podwozia w konfiguracji gładkiej bez klap. Samolot ślizgał się po drodze startowej około 200 metrów po czym zatrzymał się z niewielką zmianą kierunku. Załoga po wyłączeniu silników bezpiecznie opuściła samolot nie odnosząc obrażeń. W samolocie uszkodzone zostało dolne poszycie

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-