INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0080

samolot (airplane)

Boeing 767-200

Chengdu-Shuangliu (ZUUU) / Chiny

2023-10-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Boeing 767-200
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MRE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Chengdu-Shuangliu (ZUUU) / Chiny
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-10-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
12:42
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
SkyTaxi
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie podejścia do lądowania załoga po otrzymaniu polecenia z ATC utrzymywania zadanej wysokości kontynuowała zniżanie czemu towarzyszyło „żółte ostrzeżenie”. Kontroler polecił natychmiastowe zatrzymanie zniżania i wznoszenie do wcześniejszej wysokości. Dalszy lot bez uwag.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-