INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0080

samolot (airplane)

Boeing 767-200

Chengdu-Shuangliu (ZUUU) / Chiny

2023-10-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Boeing 767-200
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MRE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Chengdu-Shuangliu (ZUUU) / Chiny
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-10-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
12:42
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
SkyTaxi
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie podejścia do lądowania na lotnisku ZUUU, załoga samolotu B-767-200 o znakach rejestracyjnych SP-MRE linii lotniczej SkyTaxi, wykonującej lot dla przewoźnika Astana o znakach wywoławczych TE705, wykonywała lot według standardowego przylotu: MEXAD 8J. Załoga wykonała zniżanie do wysokości 1500 m. W trakcie lotu według standardowego przylotu załoga otrzymała od kontrolera ruchu lotniczego komendę do skrętu w lewo na HDG1 050⁰ oraz zgodę na podejście do lądowania według ILS2 do pasa RWY3 02R. Dodatkowo, załodze nakazano opuszczenie wysokości 1500 m w po osiągnięciu stabilizacji według ścieżki zniżania. Zanim samolot osiągnął pełną stabilizację według ILS RWY 02R, w odległości 31 km od progu pasa RWY 02R, piloci rozpoczęli zniżanie, które doprowadziło do obniżenia się samolotu do wysokości 1430 m. W tym czasie kontroler ruchu lotniczego ostrzegł załogę o zbyt wczesnym rozpoczęciu zniżania, nakazując powrót do wysokości lotu 1500 m w celu utrzymania bezpiecznej separacji zarówno z terenem, jak i innymi statkami powietrznymi.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution