POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0081

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko, SZD-51-1

Terlet (EHTL) / Holandia

2023-05-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko, SZD-51-1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
PH-980
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Terlet (EHTL) / Holandia
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
00:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Glider flying club ZES
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Holandii
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Ograniczona możliwość operowania sterem wysokości szybowca przez pilota podczas lądowania. Szybowiec bez uszkodzeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-