POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0082

samolot (airplane)

Piper PA 28R-201 Arrow

Mielec (EPML)

2023-12-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Piper PA 28R-201 Arrow
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KPA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mielec (EPML)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-12-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
09:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ROYAL-STAR AERO
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uczeń-pilot wykonywał lot szkolny z instruktorem do licencji CPL(A) na symulacje lądowania w warunkach utraty mocy silnika. W trakcie podejścia do lądowania z silnym bocznym wiatrem załoga lądowała bez podwozia kończąc dobieg w połowie drogi startowej. Załoga nie odniosła żadnych obrażeń. Uszkodzeniu uległy łopaty śmigła, silnik i podwozie samolotu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-