POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0082

samolot (airplane)

Piper PA 28R-201 Arrow

Mielec (EPML)

2023-12-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Piper PA 28R-201 Arrow
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KPA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mielec (EPML)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-12-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
09:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ROYAL-STAR AERO
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie wykonywania serii lotów szkolnych po kręgu na lotnisku w Mielcu (EPML), załoga w składzie pilot-instruktor oraz uczeń-pilot wykonała pełne lądowanie bez wypuszczonego podwozia. Uszkodzeniu uległo śmigło, silnik oraz dolne poszycie kadłuba samolotu. Załoga samolotu nie odniosła żadnych obrażeń i opuściła pokład o własnych siłach.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution