POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0001

samolot (airplane)

Boeing 737-800

FIR EPWW / EPWA

2024-01-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Boeing 737-800
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SQP
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
FIR EPWW / EPWA
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-01-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Skyup Airlines
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Ukrainy
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Spadek ciśnienia w kabinie samolotu podczas lotu (dekompresja). Aktywacja masek tlenowych na pokładzie. PIC wykonał awaryjne zniżanie, po czym samolot został skierowany na lotnisko zapasowe (EPWA). Lądowanie odbyło się bez zakłóceń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-