WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0002

balon (balloon)

Cameron Z-315

Asureti / Tetritskaro / Gruzja

2024-02-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
balon (balloon)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cameron Z-315
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
4L-BAV
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Asureti / Tetritskaro / Gruzja
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-02-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
12:39
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Sky Travel
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Gruzji
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas fazy lądowania we wsi Asureti w gminie Tetritskaro balon na ogrzane powietrze z trzema osobami na pokładzie uderzył w przewody linii wysokiego napięcia. Trzy osoby zginęły (jedna osoba to obywatel RP), a balon został zniszczony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-