POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0006

samolot (airplane)

TECNAM, P-2008 JC

Mirosławice (EPMR)

2024-02-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-TOK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mirosławice (EPMR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-02-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Ośrodek Szkolenia Lotniczego POLMACK
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas czwartego samodzielnego lotu uczeń-pilot przyziemił na trzy punkty w wyniku czego nastąpiło odbicie samolotu od ziemi. W rezultacie nastąpiło przyziemienie samolotu na przednie podwozie, co skutkowało jego złamaniem. Uczeń-pilot nie odniósł żadnych obrażeń, a samolot uległ znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-