POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0008

samolot ULM (ultralight airplane)

Fly Synthesis Texan EVO 915

Piotrków Trybunalski (EPPT)

2024-03-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Fly Synthesis Texan EVO 915
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
I-E257
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-03-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:35
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Pilot samolotu lądował bez wypuszczonego podwozia. Pilot nie odniósł żadnych obrażeń. Samolot uległ nieznacznym uszkodzeniom

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-