POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0011

samolot (airplane)

PIPER, PA-44 180T

Modlin (EPMO)

2024-03-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PIPER, PA-44 180T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MIS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Modlin (EPMO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-03-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
10:55
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
SALT Aviation
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas podejścia do lądowania załoga stwierdziła brak sygnalizacji (także dźwiękowej) wypuszczenia przedniego podwozia. Awaryjne wypuszczenie podwozia również nie przyniosło rezultatu. Po kolejnej, zakończonej powodzeniem próbie załoga wykonała bezpieczne lądowanie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-