WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0014

samolot (airplane)

AERO, AT-3 R100

Chmielnicki (UKLH)

2024-04-10

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AERO, AT-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
UR-CSB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Chmielnicki (UKLH)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-04-10
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
08:02
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
CONDOR Flight School
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Ukrainy
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po starcie do lotu szkolnego z instruktorem i uczniem-pilotem na pokładzie, z powodu problemu technicznego, prawdopodobnie uszkodzenia łopaty wirnika, PIC wykonał dowrót do lotniska. Samolot wylądował około 300 metrów od RWY ulegając znacznym uszkodzeniom. Instruktor odniósł poważne obrażenia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-