INCYDENT (INCIDENT) - 2024-0015

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Boeing 737-800 / Embraer - ERJ190-200-200LR

Szczecin (EPSC)

2024-04-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Boeing 737-800 / Embraer - ERJ190-200-200LR
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
EI-DCY / SP-LNO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Szczecin (EPSC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-04-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
12:20
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Ryanair / PLL LOT
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podejście dwóch samolotów do lądowania na przeciwnych kierunkach drogi startowej. Samoloty lądowały bezpiecznie bez następstw.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-