POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0016

samolot (airplane)

TECNAM, P2006T

Na trasie EPPO - EPZG

2024-04-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P2006T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SMV
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Na trasie EPPO - EPZG
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-04-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
11:42
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Smart Aviation
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Usterka techniczna w locie uniemożliwiająca wypuszczenie podwozia podczas podejścia do lądowania. Załoga podjęła decyzję o zmianie warunków lotu z IFR na VFR i o odlocie na lotnisko bazowe. Załoga wylądowała awaryjne bez podwozia w asyście służb lotniskowych. Załoga nie odniosła obrażeń. Samolot uległ znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-