WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0017

motolotnia (powered hang glider)

Monson, Apollo

Wielki Dół / Miechów

2024-04-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motolotnia (powered hang glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Monson, Apollo
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MGDY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wielki Dół / Miechów
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-04-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po starcie około godziny 18:00 z terenu przystosowanego do startów i lądowań w miejscowości Gołcza, pilot motolotni wykonywał lot rekreacyjny w rejonie Miechowa. Według oświadczenia pilota, lot odbywał się na wysokości około 150 m. Po około 30 min motolotnia leciała w kierunku południowym, wzdłuż budowanego odcinaka drogi S7. Pilot chciał zobaczyć postęp prac budowlanych. W okolicy miejscowości Wielki Dół pilot wykonał zakręt w kierunku zachodnim (w prawo), obniżając w sposób niezamierzony wysokość lotu. Zakręt był wykonywany w kierunku słońca znajdującego się nisko nad horyzontem. Wykonując zakręt pilot nie zauważył przewodów linii energetycznej wysokiego napięcia wiszących nad budowaną drogą na wysokości około 12 m. Motolotnia zderzyła się z jednym z przewodów, który naprężył się, a motolotnia została odrzucona do tyłu i spadła na budowaną drogę w odległość około 35 m od przewodu. W wyniku zdarzenia pilot odniósł poważne obrażenia ciała, motolotnia została zniszczona, a przewód wysokiego napięcia został uszkodzony. PKBWL postanowiła odstąpić od badania wyżej wymienionego zdarzenia, ponieważ pilot nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC motolotni. Motolotnia nie miała ważnego przeglądu technicznego. W chwili zdarzenia motolotnia leciała na zbyt małej wysokości.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution