WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0018

szybowiec (glider)

Glaser-Dirks DG-100

Pruszcz Gdański (EPPR)

2024-04-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Glaser-Dirks DG-100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3723
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Pruszcz Gdański (EPPR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-04-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
15:05
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Szybowiec po oderwaniu się od ziemi na wysokości kilku metrów rozpoczął nurkowanie i zderzył się z powierzchnią drogi startowej. Po zderzeniu z ziemią szybowiec skapotował. Pilot z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Szybowiec uległ zniszczeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-