POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0020

szybowiec (glider)

SZD-42-2 Jantar 2B

Płock

2024-04-29

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-42-2 Jantar 2B
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3062
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Płock
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-04-29
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:32
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
-
Status Badania
Investigation Status
-
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Pilot szybowca podczas podejścia do lądowania zaczął przepadać, zahaczył prawym skrzydłem o drzewo kilkadziesiąt metrów od granicy lotniska, obrócił się i zawisł na drzewie i płocie. Pilot nie odniósł obrażeń. Szybowiec uległ znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-