WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0022

szybowiec (glider)

SZD-54-2 Perkoz

Alte Ems / Niemcy

2024-05-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-54-2 Perkoz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-7897
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Alte Ems / Niemcy
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-05-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
06:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Niemiec
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lądowania w pobliżu lotniska szybowiec uległ znacznemu uszkodzeniu. W trakcie zdarzenia jeden z pilotów odniósł poważne obrażenia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-