POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0023

samolot (airplane)

AERO, AT-3 R100

Kraków (EPKK)

2024-05-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AERO, AT-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GDW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kraków (EPKK)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-05-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
17:22
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aviation ATSM / Goldwings Flight Academy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie lotu pilot stwierdził różnice w poziomie paliwa w zbiornikach samolotu. Następnie podczas oczekiwania na zezwolenie lądowania wystąpiła utrata mocy, nierówna praca i zatrzymanie pracy silnika. Pilot podjął decyzję o lądowaniu na lotnisku zgłaszając sytuację awaryjną. Samolot wylądował bezpiecznie na trawie po północnej stronie pasa startowego. Pilot nie odniósł żadnych obrażeń, samolot nie uległ żadnym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-