INCYDENT (INCIDENT) - 2024-0027

samolot (airplane)

BOEING, 787-9 / BOEING, 787-10

Toronto (CYYZ) / Kanada

2024-03-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 787-9 / BOEING, 787-10
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LSB / PH-BKC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Toronto (CYYZ) / Kanada
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-03-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
00:09
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PLL LOT / KLM
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Kanady (TSB)
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Prawdopodobne wydanie zgody przez ATC na wkołowanie na RWY i wykonanie natychmiastowego startu samolotu przed zwolnieniem RWY przez inny lądujący samolot. Skutkowało to przerwaniem startu po osiągnięciu dużej prędkości.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-