POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0028

samolot (airplane)

Antonow, An-2

Spataru / Rumunia

2024-05-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Antonow, An-2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
YR-PBU
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Spataru / Rumunia
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-05-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
12:21
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Rumunii
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lądowania na pasie trawiastym w opadzie deszczu i słabej widzialności koła samolotu ugrzęzły w trawie. Na skutek ciągłego hamowania samolot uniósł ogon, uderzył śmigłem o ziemię i skapotował. Załoga nie odniosła obrażeń. Samolot uległ znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-