WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0029

motoparalotnia (powered paraglider)

Dudek, skrzydło Warp 2-22

Sądzia Cegielnia

2024-05-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Dudek, skrzydło Warp 2-22
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Sądzia Cegielnia
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-05-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
09:45
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie motoparalotni z ziemią w drodze powrotnej po wykonaniu zadania ostatniej konkurencji zawodów. Pilot poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-