INCYDENT (INCIDENT) - 2024-0032

samolot (airplane) / samolot (airplane)

CESSNA, 152 / CESSNA, 152

Kamień Śląski (EPKN)

2024-05-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
CESSNA, 152 / CESSNA, 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KIA / SP-KCI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kamień Śląski (EPKN)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-05-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
15:38
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
AIR4 / HelenAir
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wlot po starcie i wykonaniu zakrętu w lewym kręgu nadlotniskowym (południowym) bez informacji radiowej nad próg pasa startowego w trakcie podchodzenia do lądowania innego samolotu w szkolnym locie samodzielnym. Tory lotu samolotów przecięły się na wysokości około 1300 ft.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-