POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0034

motoszybowiec (motor glider)

Brditschka, HB21

Mirosławice (EPMR)

2024-06-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoszybowiec (motor glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Brditschka, HB21
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-0097
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mirosławice (EPMR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
10:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas kołowania do kolejnego startu w celu wykonania lotu uszkodzeniu uległa (złamana goleń) motoszybowca. Pilot nie odniósł żadnych obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-