POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0035

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko, SZD-51-1

De Voorst / Holandia

2024-04-29

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko, SZD-51-1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
PH-920
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
De Voorst / Holandia
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-04-29
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:45
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ZCNOP
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Holandii
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lądowania linka sterująca prawym sterem kierunku poluzowała się z powodu nieprawidłowej instalacji połączenia. Spowodowało to pełne wychylenie lewego steru. Uczeń-pilot nie odniósł obrażeń. Szybowiec nie uległ żadnym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-