INCYDENT (INCIDENT) - 2024-0036

samolot (airplane)

Tecnam P2010 TDI

Michałków (EPOM)

2024-06-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P2010 TDI
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ROS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Michałków (EPOM)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
15:10
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lotu po trasie pilot stwierdził na wskaźniku przekroczenie maksymalnej wartości temperatury oleju silnika. Pilot zdecydował o lądowaniu awaryjnym na najbliższym lotnisku. Pilot nie odniósł obrażeń, a samolot nie uległ żadnym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-