POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0038

samolot ULM (ultralight airplane) / szybowiec (glider)

PIPISTREL, Virus SW-100 / SZD-50-3 Puchacz

Warszawa Babice (EPBC)

2024-05-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane) / szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PIPISTREL, Virus SW-100 / SZD-50-3 Puchacz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SIVA / SP-4111
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-05-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
17:14
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private) / Aeroklub Warszawski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zbliżenie samolotu ultralekkiego i szybowca w trakcie podejścia do lądowania na kursach zbieżnych. Załogi bezpiecznie lądowały na lotnisku decelowym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-