WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0040

samolot (airplane)

PZL-MIELEC, M-18B Dromader

Bielawa / Konstancin-Jeziorna

2024-06-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-MIELEC, M-18B Dromader
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ZZB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bielawa / Konstancin-Jeziorna
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:38
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Mieleckie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Pilot samolotu w trakcie dolotu do miejsca akcji gaśniczej stwierdził nierówną pracę silnika a następnie utratę mocy. Pilot zgłosił sytuację awaryjną i trzykrotnie komunikat MAY DAY oraz podjął decyzję o lądowaniu w terenie przygodnym. Około 100 m po przyzieminiu samolot skapotował. Pilot z lekkimi obrażeniami został zabrany do szpitala. Samolot uległ znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-