POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0041

szybowiec (glider)

SZD-9-1E Bocian

Michałków (EPOM)

2024-06-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-9-1E Bocian
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-2796
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Michałków (EPOM)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:52
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Ostrowski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie drugiego lotu samodzielnego ucznia-pilota doszło do twardego przyziemienia szybowca. Szybowiec uderzył w ziemię - “spadł” - z wysokości około 30-40cm. Wskutek uderzenia uszkodzone zostało podwozie szybowca i kadłub. Pilot nie odniósł obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-