WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0043

szybowiec (glider) / szybowiec (glider)

PZL BIELSKO, SZD48 / PIK-20D

Negycserkesz / Węgry

2024-06-29

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider) / szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL BIELSKO, SZD48 / PIK-20D
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
HA-4427 / HA-4408
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Negycserkesz / Węgry
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-29
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
19:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Węgier
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dwa szybowce zderzyły się na wysokości około 800 metrów. Po zderzeniu piloci opuścili szybowce i wylądowali na spadochronach. Szybowce wylądowały na ziemi uprawnej. Jeden z pilotów odniósł niewielkie obrażenia, a drugi nie uległ żadnym obrażeniom. Oba samoloty uległy zniszczeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-