POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0044

wiatrakowiec (gyro)

XENON 2 RST

Stalowa Wola - Turbia (EPST)

2024-06-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
wiatrakowiec (gyro)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
XENON 2 RST
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
57BJA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Stalowa Wola - Turbia (EPST)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie rozbiegu do startu przy próbie oderwania od ziemi nastąpiło zetknięcie ogona a następnie łopaty wirnika z ziemią. Skutkowało to przewróceniem się wiatrakowca na lewą burtę. Pilot i pasażer opuścili kabinę bez obrażeń. Wiatrakowiec uległ znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-