POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0045

samolot ULM (ultralight airplane)

Artus 600 Lighter

Rudniki (EPRU)

2024-06-29

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Artus 600 Lighter
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SUNY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rudniki (EPRU)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-29
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:07
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Artus Aircraft
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lądowania po wyholowaniu szybowca samolot lądował z przyziemieniem na koła podwozia głównego, a następnie po opuszczeniu koła przedniego nos samolotu pochylił się do ziemi i dobieg zakończył się na dystansie około 20 m. Nie doszło do kapotażu. Pilot nie odniósł żadnych obrażeń. Samolot uległ znacznym uszkodzeniom (uszkodzenie goleni przedniej podwozia, trzech łopat śmigła i maski dolnej silnika).

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-