INCYDENT (INCIDENT) - 2024-0046

samolot (airplane)

TECNAM, P2006T

Piotrków Trybunalski (EPPT)

2024-06-30

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P2006T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LFA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-30
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
11:10
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
LOT Flight Academy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W locie szkolnym załoga (szkolony pilot i instruktor) zauważyła nienaturalny przyrost temperatury lewego silnika. Załoga zredukowała moc silnika po czym temperatura spadła do normalnej. Załoga kontynuowała lot kontrolując parametry pracy silnika. Po pojawieniu się sygnalizacji COOLANT LOW, załoga wykonała czynności zgodnie kartą kontrolną i wyłączyła silnik. Po analizie sytuacji i warunków lądowania załoga podjęła decyzję o kontynuowaniu lotu na lotnisko bazowe zgłaszając sytuację naglącą PAN, PAN, PAN oraz służby ATZ lotniska. Lot zakończono bezpiecznym lądowaniem. Załoga opuściła samolot bez obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-