INCYDENT (INCIDENT) - 2024-0048

śmigłowiec (helicopter)

EUROCOPTER, EC-135 P3

Muchowiec (EPKM)

2024-06-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EUROCOPTER, EC-135 P3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-DXB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Muchowiec (EPKM)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
17:44
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>3175 (HELI)
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie namiotu oraz obrażenia osób postronnych podczas startu i lądowania śmigłowca w trakcie imprezy masowej „American Cars Mania” na lotnisku.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-