POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0049

samolot (airplane)

Cessna 172

Kórnik / Jezioro Bnińskie

2024-07-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 172
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RBI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kórnik / Jezioro Bnińskie
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-07-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:10
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Według oświadczenia świadka zdarzenia nisko lecący samolot zahaczył skrzydłem o przewody linii energetycznej średniego napięcia. Jeden przewód linii został zerwany a zjawisku towarzyszył huk i iskry. Po zdarzeniu samolot odleciał. Wykonujący w tym rejonie trzy loty pilot (zdarzenie miało miejsce w czasie drugiego lotu) nie potwierdza ww. okoliczności. Przed każdym startem dokonywał przeglądów przedlotowych w czasie których nie miał żadnych uwag do stanu technicznego samolotu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-